1. TOROCKÓI-HEGYSÉG
 
Barangolások a Remetei-sziklaszoros és a Bedellõ környékén
 

A Torockói-hegység az Erdélyi-szigethegység keleti peremének hegycsoportja, mely hozzávetőlegesen 75 kilométer hosszan húzódik a Túri-hasadék, Torda és az Aranyos folyó völgyétől az Ompoly völgyéig. Külön hegységként talán egy évszázada kezdték emlegetni, addig az Erdélyiérchegység részének tartották.
A Torockói-hegység nem a nagy magasságokkal, hanem a táj változatosságával kecsegteti a túrázókat. A legtöbb csúcs alig éri el az 1000–1200 méteres tengerszint feletti
magasságot, csupán a hegység délnyugati felében emelkedik pár olyan orom, amely meghaladja az 1300 métert. Ilyen az 1369 m magas Dombócsúcs vagy a Ciumerna-plató Piatra Arsă nevű, 1306 m magas csúcsa.
A látványosságot a hegység geológiai változatossága nyújtja. A palás szerkezetű kristályos kőzetekre hajdanában vulkáni ofiolitok, magmás kőzetek, több korszakban mészkő, majd üledékes kőzetek rakódtak.
A jura korban lerakódott mészkőréteg nem túl vastag, mindössze 200–300 méter lehetett. Ez a magyarázata annak, hogy a lépten-nyomon előbukkanó karsztjelenségek ellenére a Torockóihegységben kevés nagy barlangot lehet találni. Az évmilliók során a tektonikai mozgások a kőzetrétegeket széttöredezték, majd a víz végezte tovább az alakítást. Több helyen a folyóvizek olyan mély szorosokat vájtak, hogy 700–800 méteres szintkülönbségeket is mérhetünk az általában 400 és 600 méter tengerszint feletti magasságban levő völgyek és az 1000–1300 méter magasba emelkedő csúcsok között.
A hegységben olyan turistaösvények is vannak, amelyek nehézség és látványosság szempontjából felveszik a versenyt a magas hegységek útvonalaival. A mészkősziklák, szorosok, kisebb-nagyobb völgyek, barlangok, látványos karsztjelenségek, pompás kilátást nyújtó ormok, lelket nyugtató, virágokkal teli tágas havasi legelők, érdekes műemlékeket őrző települések vonzó célpontot jelenthetnek az erre látogatók számára.
Az Aranyos folyó melletti Alsószolcsvát és a Gyógy (Diód)-patak melletti remetei kolostort összekötő, teljes hosszában turistajelzéssel ellátott turistaútvonal átvezet a Torockói-hegység derekán és bővelkedik a látnivalókban. A túrát három különböző nehézségű változatban írjuk le. Az egyik egy 17 kilométeres szép és könnyű túra, mely elkerüli a veszélyes helyeket. A másik kettő átvezet a Remetei-sziklaszoroson (avagy a Felgyógyi-szirtrepedésen, ahogy Kővári László 1853-ban nevezte), az egyik a patak medrében, a másik a sziklafal oldalán. A megfelelő helyen felhívjuk a figyelmet a veszélyekre és a turisták józan döntésére bízzuk, hogy vállalják-e a kockázatokat.
Javasolt túránk a Torockói-hegység két különösen szép és érdekes látványosságát érinti: a Szolcsvai-búvópatakot, illetve a Remetei-sziklaszorost. A résztvevők egy legalább 8 órás kirándulásra készüljenek fel. A 17, illetve 25 kilométeres útvonalakat természetesen rövidebb idő alatt is be lehet járni, de csupán számos érdekes hely elkerülése árán.

 

1.3. A Remetei-szikla szoros • A zergék vagy kecskék ösvényén

A túra útvonala
 
A túra jellemzése
 
 
A túra profilgörbéje
 
 
A túra nyomvonala